VF_download_pdf_rgb
Biodiversity projects in Vattenfall

På Vattenfall är naturskydd och biologisk mångfald inbäddat i vår dagliga verksamhet och tillståndsprocesser. För att styra våra ansträngningar på det mest effektiva sättet har vi en långsiktig ambition att sträva mot nettopositiv inverkan på biologisk mångfald och vi har flera strategiska mål för att uppfylla vår övergripande ambition.

Denna broschyr sammanfattar ett urval av projekt och initiativ inom vårt arbete kring biologisk mångfald. Vissa initiativ är kopplade till tillstånd och rättsliga skyldigheter medan andra görs på frivillig basis.

Fyll i din email för att ladda ned