VF_download_pdf_rgb
Mot ökad biologisk mångfald - Vilka insatser kan göras?

Detta dokument innehåller en uppsättning viktiga principer som bör följas när som syftar till att öka den biologiska mångfalden.

Dokumentet bör betraktas som en katalog över möjliga åtgärder som kan genomföras för att underlätta för den biologiska mångfalden.

Fyll i formuläret för att ladda ner