VF_download_pdf_rgb
Biodiversity enhancing measures on premises

Detta dokument innehåller en uppsättning viktiga principer som bör följas när som syftar till att öka den biologiska mångfalden.

Resten av dokumentet bör betraktas som en katalog över möjliga åtgärder som kan vara genomförs. Avsnitten kan användas som inspiration när man överväger vilka åtgärder som är lämpliga för olika lokaler.

Fyll i formuläret för att ladda ner