Bidra med effektreserver

Att säkerställa en stabil och pålitlig elförsörjning kräver en kontinuerlig balansakt mellan hur mycket el som produceras och hur mycket som förbrukas. För att navigera denna utmaning använder Svenska Kraftnät en mängd olika reservkraftslösningar och stödtjänster, var och en med sina egna unika krav och mål, skräddarsydda för att hantera de skiftande behoven i elnätet.

I takt med en ökad integration av förnybar energi, såsom sol- och vindkraft, stiger även behovet av tjänster för frekvensreglering. Dessa tjänster är avgörande för att säkerställa att elnätets balans kan upprätthållas trots den ökande andelen förnybar energi. I detta informationsblad dyker vi in i Svenska Kraftnäts kvalificeringskrav för aktörer som vill bidra till dessa vitala tjänster, och utforskar den centrala roll de spelar för att behålla en jämvikt i vårt energisystem.

Få reda på allt du behöver veta om: 

  • FFR (Fast Frequency Reserve)
  • FCR-D upp (Frequency Containment Reserves for Disturbances, up regulation)
  • FCR-D ned (Frequency Containment Reserves for Disturbances, down regulation)
  • FCR-N (Frequency Containment Reserve for Normal operation)
  • aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve)
  • mFRR (manual Frequency Restoration Reserve)

Fyll i formuläret för att ladda ned

Fyll i formuläret för att ladda ned