Samarbete, innovation och vägen mot fossilfrihet

Vattenfalls frukostseminarium

Anmäl dig nu

Frukostseminariet är kostnadsfritt.

Samarbete, innovation och vägen mot fossilfrihet

 

Vägen mot fossilfrihet

En fossilfri verksamhet kräver samarbete och nytänkande. Därför har Vattenfall inlett partnerskap med andra branscher och företag för att tillsammans finna lösningar och bidra till klimatmålen.

 

Under frukostseminariet kommer Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld berätta mer om dessa partnerskap och Vattenfalls väg mot ett fossilfritt liv inom en generation. Bland annat genom projekt som har till syfte att elektrifiera tillverkningsprocesser inom industrin och därmed minska användningen av fossila bränslen.

 

  • HYBRIT är ett samarbete som startades 2016 mellan Vattenfall, SSAB och LKAB. Målet är att minska koldioxidutsläppen i samband med ståltillverkning genom att byta ut kokskolet som används vid produktionen med vätgas. 

 

  • Cementa gick 2017 ihop med Vattenfall och startade projektet CemZero för att elektrifiera tillverkningen av cement och satsar nu på att Sveriges cementtillverkning ska vara koldioxidfri år 2030.

  • Preem och Vattenfall har inlett ett projekt för att med hjälp av vätgas producera förnybara drivmedel i stor skala. Initiativet har potential att bidra till målet om nettonollutsläpp för både industrin och transportsektorn.

Intresserad? Anmäl dig här