VF_clock_rgb 2019-06-03 Lukemisaika: 4 min
FIEPD

EPD:n hyödyt

Yhteiskuntavastuun merkitys on kasvanut, ja myös yrityksiltä odotetaan vastuullisuutta. Ne yritykset, jotka eivät tätä tunnista, ottavat riskin joutua epäedulliseen kilpailutilanteeseen.

Vastuullisuusajattelu ohjaa myös lakeja ja asetuksia. Vastuullisuusraporttia koskeva lainsäädäntö on tästä esimerkki. Monet yritykset painivat raportin energiaosuuden kanssa. Miten energiasta on raportoitava? Jos tunnistat itsesi ja yrityksesi, jatka lukemista. Muista myös ladata vastuullisuusraportointia koskeva oppaamme.

Alkuperätakuiden ansiosta tiedämme, mistä lähteestä sähkö on peräisin. Mutta kuinka toimia, jotta saa selville sähkön ympäristövaikutuksen? Olennaista on, että sähköntuotantoa tarkastellaan elinkaarianalyysin näkökulmasta.

EPD antaa jäljitettävyyttä

EPD-merkityn sähkön ansiosta yritysasiakas saa tietoa sähköön liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä sekä takuun siitä, että sähkö on peräisin valitusta uusiutuvan energian lähteestä. EPD (Environmental Product Declaration) on ympäristömerkintä, joka perustuu suurimmalta osin elinkaarianalyysiin. Puhtaista elinkaarianalyyseistä poiketen EPD asettaa huomattavat vaatimukset läpinäkyvyydelle ja verifioinnille.

EPD antaa tietoja resurssien käytöstä, päästöistä, jätteistä, kierrätyksestä ja maankäytöstä kutakin tuotettua kilowattituntia kohti. EPD takaa objektiiviset, ISO 14025 -standardiin perustuvat laatuvarmistetut tiedot, jotka ovat suoraan siirrettävissä vastuullisuustuuraporttiin tai joita voi käyttää viestinnässä ja markkinoinnissa. Vattenfallilla EPD-merkinnät on kytketty kaikkiin tuuli-, vesi- ja ydinvoimaloihin Pohjoismaissa. Alkuperätakuut yhdistävät EPD-merkinnät ja niiden sisältämät ympäristötiedot asiakkaisiin.

Miten EPD luodaan

EPD-merkinnän luomiseen vaaditaan suunnitellun tuotteen elinkaarianalyysi, jonka usein laatii ulkopuolinen konsultti, mutta analyysin voi myös laatia sisäisesti, jos yrityksessä on siihen tarvittava osaaminen. Kansainvälisen EPD®-järjestelmän määräykset antavat opastusta ja asettavat vaatimuksia sille, miten elinkaarianalyysit on suoritettava ja miten EPD on laadittava. Kun hyväksytty riippumaton taho on arvioinut ja hyväksynyt EPD-merkinnän, se rekisteröidään ja julkaistaan osoitteessa www.environdec.com.

Vattenfall sai maailman ensimmäisenä yrityksenä EPD-järjestelmän mukaisesti sertifioidun ympäristöselosteen. Tällöin se koski Norlannissa sijaitsevasta Luulajanjoesta saatavaa sähköä. Nyt Vattenfallilla on ympäristöselosteet koko vesivoimatuotannolleen, samoin kuin tuuli- ja ydinvoimalla tuotettavalle sähkölle. Vattenfallilla on ollut vuodesta 2013 lähtien lisenssi myös Suomen luonnonsuojeluliiton EKOenergia-merkityn sähkön myymiseen.

epd-merkitty-vattenfall-vesivoima

EPD-merkittyä sähköä Vattenfallilta

Vattenfall on Pohjoismaiden ainoa sähköntuottaja, jonka kaikella myydyllä sähköllä on EPD-merkintä. Vattenfallin ympäristövakuutukset perustuvat kansainväliseen EPD-järjestelmään (Environmental Product Declaration), joka kuvaa tuotteiden ja palvelujen ympäristöominaisuuksia objektiivisesti koko elinkaaren perspektiivistä (LCA). Järjestelmää hallitsee EDP International Ltd, joka on ruotsalaisen IVL:n tytäryritys. EPD-merkitty sähkö on tuuli-, vesi- ja ydinvoimaa.

Kun yritys ostaa EPD-merkittyä sähköä, jolla on ympäristövakuutus, se merkitään liitteenä yrityksen omaan ympäristöraportointiin. Tämä antaa mahdollisuuden kuvata paremmin ympäristövaikutuksia, mikä voi lisätä tuotteen tai palvelun arvoa. EPD merkitystä sähköstä voi tulla myös tärkeä osa työtä, jolla vahvistetaan yrityksen kilpailukykyä ja luodaan kannattavuutta. Yritys saa muun muassa todistuksen/diplomin, joka osoittaa, että yritys käyttää EPD-merkittyä sähköä.

Valinnallasi on merkitystä

Vattenfall on käyttänyt elinkaarianalyyseja vuodesta 1993 ja tehnyt analyyseja lähes kaikesta sähköntuotannostaan Pohjoismaissa. Sen ansiosta meillä on tietotaitoa, jonka avulla voimme auttaa asiakkaitamme tekemään parempia valintoja. Työskentelemme aktiivisesti ympäristövaikutuksemme pienentämiseksi, ja yksi kestävyystavoitteistamme on uusiutuviin energialähteisiin perustuvan tuotannon lisääminen. Valitsemalla EPD-merkityn sähkön panostaa aktiivisesti ympäristöön. Samalla saa etuja, joita voi käyttää omassa liiketoiminnassa.

  • Vertailtavuus - EPD:n sisältämät tiedot kootaan ja lasketaan kansainvälisesti hyväksyttyjen ja yhdenmukaistettujen laskentasääntöjen mukaan.
  • Uskottavuus - riippumattoman kolmannen osapuolen tarkastelua, valvontaa, hyväksyntää ja seurantaa koskevien vaatimusten pohjalta. Objektiivinen lausunto ISO 14025 -standardin pohjalta.
  • Tarkkuus - tietoja päivitetään jatkuvasti, ja olemme ottaneet käyttöön hyvät dokumentointi- ja seurantamenettelyt, jotka takaavat laadun ja oikeellisuuden.
  • Viestintä – Saat riippumattoman tahon takuun sähkön alkuperästä ja sen
    ympäristövaikutuksista. Näitä tietoja voit käyttää suoraan omassa viestinnässä.

Yhteenveto

EPD-merkitty sähkö ottaa huomioon koko elinkaaren. Tämä tarkoittaa, että sähkön EPD-merkintä antaa tietoja sähkön koko ympäristövaikutuksesta, ja siihen sisältyvät laskelmat voimalaitosten rakentamisen, huollon ja korjausten sekä laitoksen alasajon aiheuttamista päästöistä. EPD-merkityn sähkön avulla sinulla on mahdollisuus erottua, ja lisäksi voit käyttää EPD-merkintää yrityksen omassa tiedotuksessa ja markkinoinnissa.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja.

tuulivoiman ymparistoselvitys