Test

  • abc abc abc

Hur mycket kan du tjäna på FCR?

Fyll i uppgifterna för att räkna ut hur mycket du kan spara

*Möjlighet att slå av och på energianvändningen för vissa processer under korta perioder. Sifforna visar ett ungefärligt resultat för din bransch, och ska betraktas som en indikation på vad du kan spara i din verksamhet. Inkomsten är baserad på historiska marknadspriser med avdrag för Vattenfalls kostnader för att leverera tjänsten.

Fler detaljer

Se hur mycket din verksamhet kan tjäna på FCR varje år

Fyll i dina uppgifter och få mer utförlig information om vad du kan vinna på att arbeta med frekvensreglering i din verksamhet. Med smarta processer kan ni tjäna pengar, spara el och bidra till produktionen av förnybar energi – helt automatiskt.

Räkna igen