Hur mycket kan du tjäna på FCR?

Fyll i uppgifterna för att räkna ut hur mycket du kan tjäna

*Möjlighet att slå av och på energianvändningen för vissa processer under korta perioder.

Siffrorna visar ett ungefärligt resultat för din bransch, och ska betraktas som en indikation på vad du kan tjäna i din verksamhet. Inkomsten är baserad på historiska marknadspriser med avdrag för Vattenfalls kostnader för att leverera tjänsten. Det är inte självklart att alla aktörer kommer att kunna tjäna pengar på FCR. Mest lämpade är företag som kan stänga ner en effekt på minst 200kW.

Fler detaljer

Se hur mycket din verksamhet kan tjäna på FCR varje år

Fyll i dina uppgifter och få mer utförlig information om vad du kan vinna på att arbeta med frekvensreglering i din verksamhet. Med smarta processer kan ni tjäna pengar, spara el och bidra till produktionen av förnybar energi – helt automatiskt.

Räkna igen