Energy Plaza Podcast

Podden som tar upp aktuella frågor inom hållbarhet och energi
Se som videopodd eller lyssna på som ljudpodd

Vår programledare

Lara ejeklint rund bild

Lars Ejeklint
Klimatcoach och energiexpert

Som energiexpert i diverse tv-soffor och författare av boken Energismart har Lasse förmedlat hundratals smarta energitips till det svenska folket.
Som klimatcoach på Vattenfall, hjälper han människor att minska sin klimatpåverkan och bidra till en hållbar framtid.

Avsnitt 8

Varför ska vi investera i biologisk mångfald?

I detta spännande avsnitt dyker vi ner i världen av biologisk mångfald tillsammans med Helena Granborg från Ecogain. Vi kastar ljus över den nuvarande statusen kring biologisk mångfald och dess direkta koppling till klimatförändringarna. Vi undersöker de komplexa utmaningar företag står inför när de försöker minska sin miljöpåverkan och vad företag bör börja göra idag för att skydda och bevara planetens biologiska mångfald.

Föredrar du video?
Titta på videoinspelningen här

 

Avsnitt 7

Hur kan Bio-CCS hjälpa till att rädda vår planet?

Marcus Wahrgren som ansvarar för CCX-programmet på Vattenfall tar i detta avsnitt upp en av dagens mest brådskande utmaningar - att bekämpa klimatförändringar och rädda vår planet. Vi lägger fokus på banbrytande teknik som kallas Bio-CCS och CCU, hur de skiljer sig åt och deras potential att spela en avgörande roll i att minska koldioxidutsläppen.

Föredrar du video?
Titta på videoinspelningen här

Avsnitt 6

Vad är framtiden för svensk vindkraft?

I detta spännande avsnitt har vi bjudit in Tomas Hallberg från Svensk vindenergi. Vi utforskar Sveriges möjligheter att expandera vindkraften och jämför Sveriges utveckling med andra europeiska länder. Vi undersöker också hur mycket vindkraft som behövs för att förse Sverige med el och vilka hinder som finns idag för att uppnå detta mål.

Föredrar du video?
Titta på videoinspelningen här

 

Avsnitt 5

Vad har vi lärt oss av COP 27?

I detta avsnitt har vi bjudit in Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall, som i höstas deltog under COP 27 - en av de största globala konferenserna om klimatförändringar. Vi frågar Annika om hennes intryck av konferensen och om hon tror att världen gör tillräckligt för att minimera klimatförändringarna. Hon berättar även om projekten som har potential att minska världens utsläpp med 14 procent.

Föredrar du video?
Titta på videoinspelningen här

 

Avsnitt 4

Har kärnkraften en framtid i Sverige?

Martin Darelius, senior rådgivare på Strategy and innovation och kärnkraftsexpert, tar upp frågan kring svensk kärnkraft. Bland annat Small Modular Reactors (SMR) och beskriver vilka projekt som redan är igång och vilka möjligheter SMR kan erbjuda för vår framtida energiförsörjning.

Föredrar du video?
Titta på videoinspelningen här

 

Avsnitt 3

Varför går marknaden över till 15-min upplösning?

Vad är fördelarna med att gå över till 15-minutersupplösning? När kommer du som elkonsument kunna analysera din elförbrukning på kvartsbasis istället för per timme och hur påverkar det energimarknaden?

Daniel Sommar, analytiker på Power Management, ger en överblick över den pågående övergången till 15-minutersupplösning på energimarknaden. 

Föredrar du video?
Titta på videoinspelningen här

 

Avsnitt 2

Bör företag investera i batterier?

Magnus Berg, som är Portföljchef inom R&D på Vattenfall, tar upp frågan om batterilagring och dess användningsområden. Om ett företag vill investera i energilagring, vilka alternativ står till buds och varför väljer företag att köpa batterier? Dessutom diskuteras vad batterier kan användas till.

Föredrar du video?
Titta på videoinspelningen här

 

Avsnitt 1

När blir elpriserna normala igen?

Vi har bjudit in Mariam Bel Fdhila, portföljförvaltare på Vattenfall, för att svara på frågorna som många ställer sig just nu: Kommer elpriserna att sjunka? I så fall när och vad kan vi förvänta oss inför den kommande vintern?

Föredrar du video?
Titta på videoinspelningen här