Publicerades: 2018-01-18 Senast uppdaterad: 2020-03-25 Lästid: 2 min
Energiteknik

Trendrapport: Här är framtidens energi

Ladda ner som PDF

Vi spejar mot horisonten och ser ett ökat ansvarstagande över hela spektrumet, från specifika miljöfrågor till allmän social hållbarhet. Dessutom går vi en ljusare framtid till mötes när fler vill göra större investeringar i smarta tekniska lösningar som underlättar för alla.

1. Klimatbarometern 2017 – Unga oroar sig för miljön

Trenden talar sitt tydliga språk, klimatet och miljön står högt på agendan för främst den yngre generationen. Företag förväntas ta sitt ansvar och bidra till förändringar, något man inte får glömma när man sätter nya affärs- och hållbarhetsmål.

Klimatbarometern 2017, en riksrepresentativ undersökning, gjordes av Sifo på uppdrag av WWF. Temat var “Mat och livsstil för en globalt hållbar utveckling”, och man ville ta reda på vilka samhällsfrågor som anses viktigast.

Här är framtidens energi

2. Cirkulär ekonomi är vägen framåt

Cirkulär ekonomi ses som framtiden, snarare än den linjära ekonomi vi så länge arbetat med. Tanken är att vi bör omdesigna produkter och processer så att så lite som möjligt går till spillo när produkten är slut. Målet är återvinna och återanvända en så stor andel som möjligt av ursprungsprodukten, så att naturen i förlängningen tar mindre skada.

”Cirkulär ekonomi kan ses som en metafor för en ekonomi som fungerar inom gränserna för jordens bärkraſt. Det är en ekonomi där avfall i princip inte uppstår, utan resurser kan behållas i samhällets kretslopp eller på ett hållbart sätt återföras till naturen.”

Är du intresserad av hur energin produceras? Läs mer om energiteknik här.

Läs hela rapporten och dess sju viktiga punkter:

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara ner artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till dig via mejl.