Läs mer om: EPD med klimatneutralitet

Klimatneutral elEPD med klimatneutralitet

Nu vet vi att global förändring går riktigt snabbt – är det nu vi börjar ställa om?

Våren 2020 har alla fått ställa om till digitala möten och distansarbete. Runt om i världen har coronaviruset härjat och hållit fabriker stängda, flygplanstrafiken på marken, medfört oerhörda ...
VF_clock_rgb Lästid: 4 min
Läs artikeln

Vad är klimatfotavtryck, klimatavtryck och ekologiskt fotavtryck?

För att konkretisera och förstå den globala miljöpåverkan som uppstår från konsumtionen av varor och tjänster används olika fotavtrycksindikatorer. All konsumtion bidrar till utsläpp av växthusgaser ...
VF_clock_rgb Lästid: 4 min
Klimatneutral elEPD med klimatneutralitet
Läs artikeln

Så kan Vattenfall hjälpa dig - 5 steg till klimatneutral el

Genom att teckna avtal om EPD med klimatneutralitet med Vattenfall bidrar ni som företag till en hållbar utveckling – enligt högt ställda krav. Innan man kan teckna avtalet om EPD med ...
VF_clock_rgb Lästid: 3 min
Klimatneutral elEPD med klimatneutralitet
Läs artikeln

Hur Vattenfall hjälper sina kunder att bli fossilfria

På Vattenfall har vi en tydlig strategi om att bli fossilfria inom en generation. Att minska vårt klimatavtryck är en av våra högt prioriterade frågor och vi arbetar hårt för att hitta olika sätt att ...
VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Klimatneutral elEPD med klimatneutralitet
Läs artikeln

Dina 4 bästa argument för klimatneutral el

Att sträva efter att bli ett klimatneutralt företag borde vara ett tillräckligt argument i sig för att börja köpa klimatneutral el och energieffektivisera. Vem vill inte bedriva en verksamhet som är ...
VF_clock_rgb Lästid: 8 min
Klimatneutral elEPD med klimatneutralitet
Läs artikeln

8 sätt att energieffektivisera ditt kontor

Att energieffektivisera sitt eller sina kontor kan innebära en stor kostnadsbesparing samtidigt som man gör en insats för klimatet. Utöver de uppenbara praktiska fördelarna så ställs det krav på ...
VF_clock_rgb Lästid: 4 min
Klimatneutral elEPD med klimatneutralitet
Läs artikeln

4 steg till klimatneutral el

Trots att man som företag kämpar med att energieffektivisera för att minimera sin klimatpåverkan samt säkerställer att man har klimatvänlig el från vind, sol eller vatten så går det ändå inte att ...
VF_clock_rgb Lästid: 4 min
Klimatneutral elEPD med klimatneutralitet
Läs artikeln

EPD ger förutsättning för klimatneutralitet

Många svenska företag har som målsättning att energieffektivisera som en del i ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Det är även lagstadgat att upprätta en energikartläggning samt en ...
VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Klimatneutral elEPD med klimatneutralitet
Läs artikeln

Hur minskar man sitt klimatavtryck?

Allt fler företag vill minska sina klimatavtryck och allt fler berörs dessutom av den lag om hållbarhetsredovisning som infördes 2017. I korthet innebär lagen att hållbarhetsredovisning är ett krav ...
VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Klimatneutral elEPD med klimatneutralitet
Läs artikeln

Hur långt har vi kvar till 100% klimatneutralitet?

Den stora aktuella frågan som många ställer sig idag är ”Hur ska vi bli fossilfria, och hur mycket tid har vi på oss?”. Många inser att vi sitter fast i gamla vanor och gammal infrastruktur som måste ...
VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Klimatneutral elEPD med klimatneutralitet
Läs artikeln