VF_clock_rgb 2018-05-24 Lästid: 1 min
Energiteknik

Så skapar Vattenfall hållbarhet i byggbranschen

Läs mer om våra lösningar för att få fram koldioxidneutral cement och stål, samt om vår helhetslösning där vi hjälper fastighetsägare att reducera sitt klimatfotavtryck markant.

Denna presentation hölls under ett frukostseminarium med Aktuell Hållbarhet den 22 maj 2018 där vi gick igenom lösningar och innovationer för vad industrin kan göra för att ställa om sina arbetsprocesser inför ett fossilfritt Sverige. Vi berättade om flera av våra långsiktiga initiativ kopplade till samarbeten med svensk industri. Ett av dem handlar om att ta fram koldioxidneutral cement. Här samarbetar vi med Cementa och Energimyndigheten för att hitta en lösning för att byta ut traditionella bränslen till fossilfri el, samt för att kunna fånga in processemissioner, med det slutliga målet att reducera koldioxidutsläppen till noll.

Läs mer om samarbetet och om andra former av energiteknik.

Skapa hållbarhet i byggbranschen

Läs mer om hållbarhet i byggbranschen i vårt whitepaper

Ladda ner vårt whitepaper här