Publicerades: 2019-04-25 Senast uppdaterad: 2020-09-07 Lästid: 5 min
Hållbarhet och socialt engagemang

Individens och företagets roll i arbetet mot miljömålen

Ladda ner som PDF

För att kunna lämna världen i samma eller ett bättre skick än det vi kom till, har riksdagen satt upp 16 miljömål. Naturvårdsverket förklarar att “Det övergripande målet är att lämna över ett samhälle till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. Många myndigheter samverkar för att uppfylla miljömålen, men vi som individer och företag ansvarar också för miljön, och utan oss kommer målen aldrig att uppnås. I den här artikeln går vi närmare in på hur vi ska gå tillväga för att uppnå en hållbar framtid.

Ett agilt arbetssätt

Vi måste förändra vårt sätt att arbeta, och jobba mer agilt. Med ett agilt arbetssätt kan vi kombinera olika resurser och kompetenser på bästa möjliga sätt, och lösa flera problem. Ett exempel på när ett sådant samarbete har fungerat bra är då Vattenfall och Uppsala klimatprotokoll satte ihop ett agilt team. Syftet med detta var att hitta lösningar för att ersätta de gula lådor gjorda av fossila råvaror som används för riskavfall från sjukhusen. Samarbetet var ett delprojekt i det större projektet "Jakten på plasten" i Uppsala. Redan vid det första mötet togs viktiga steg mot en lösning, genom att de som medverkade fick använda sina specifika kompetenser. Det är sådana initiativ vi behöver för att nå en fossilfri framtid. 

Uppsala kommun har som mål att vara fossilfritt 2030, ha låga utsläpp 2040 och vara klimatpositivt 2050. Det ska möjliggöras bland annat tack vare samarbete med en mängd olika företag och med ett agilt arbetssätt, som underlättar både problemlösning och att driva projekt. Ett exempel på ett lyckat agilt samarbete är Solstaden Flogsta – en hållbar energilösning för ett hållbart studentboende, som är ett solcellsprojekt där Vattenfall och fastighetsbolaget Heimstaden samarbetar för att möjliggöra hållbart boende för studenter. Ett annat exempel är HYBRIT, som är ett joint venture projekt mellan Vattenfall, SSAB och LKAB och som strävar efter att skapa en fossilfri stålproduktion. 

samarbete-vattenfall

Individens ansvar

I slutändan handlar det om vilka val vi som individer tar. Det är vi som måste ta de modiga besluten som förändrar vårt samhälle. Det är vi som måste förändra våra vanor gällande allt från konsumtion till sophantering och resande. Alltför länge har vi prioriterat kortsiktigt och levt som om vi hade haft 4 jordklot istället för 1. Vi har kastat 80% av alla produkter inom 6 månader efter att vi har köpt dem och levt enligt orden Tillverka - Använd - Släng. Med en hög tillväxttakt av elbilar, flera framgångsrika samarbeten och framsteg inom energiteknik är vi på väg åt rätt håll, men för att uppnå miljömålen måste vi göra mycket mer.

Målet är att det 2045 ska vara enkelt för oss att leva fossilfritt och resurseffektivt. Vi ska enbart använda förnybar energi och leva i en cirkulär ekonomi där ingenting slängs, istället återanvänds eller återvinns allt. Vi ska samäga, sortera och reparera, och inte konsumera engångsprodukter. Vi ska ha en fossilfri fordonsflotta, och fossilfritt stål ska vara en global standard där Sverige befinner sig i spetsen. Dessutom ska vätgastillverkning med fossilfri el möjliggöra samarbeten som leder till att både plast, gödsel och cement kan tillverkas klimatneutralt.

Sammanfattning

För att drömmen om en fossilfri framtid ska förverkligas, måste vi anamma ett agilt arbetssätt där vi gör flera samarbeten och tar nytta av varandras kompetenser. Endast när vi gör det kan vi lösa de många problem som orsakats av vår konsumtion och tidigare beteende. I slutändan handlar allt om individen, och de beslut vi tar - från hur vi hanterar våra sopor till vilken el vi köper. Både individer som hela företag måste ändra sig, men då kan vi också nå målet om att Sverige år 2045 har noll nettoutsläpp av växthusgaser och efter det uppnå negativa utsläpp. Det är exakt det vi behöver för att kommande generationer ska kunna leva lika bra och bättre än oss i denna värld.

Vill du veta mer om hur vi når den fossilfria fordonsflotta som nämndes ovan? Läs om hur vi ska göra för att nå en miljon elbilar i Sverige till år 2030.

miljon-elbilar-2030

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara ner artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till dig via mejl.