Publicerades: 2022-06-14 Lästid: 7 min
EnergiteknikFörnybar energiFjärrkyla

Fjärrkyla blir allt hetare i framtidens smarta städer

Ladda ner som PDF

Efterfrågan på fjärrkyla ökar i takt med förändrat klimat, nya vanor och behov. Här berättar Anders Rydåker, som tog fjärrkylan till Sverige för 30 år sedan, om den viktigaste orsaken till att fjärrkyla kommer att dominera bland urbana kylmetoder i framtiden.

Globalt sett är energibehovet för kyla större än för värme – vilket är lätt att glömma bort i vårt nordiska land. I dag är behovet av fjärrkyla i Sverige som störst för att kyla ner till exempel tillverkningsprocesser eller datacenter, och för kontor, sjukhus och köpcenter. Men i framtiden kan fjärrkylan komma att få en ökad betydelse, mycket till följd av människans nya vardagsmönster.Anders Rydåker Ny

År 1992 var det Anders Rydåker som importerade den nya tekniken till den svenska marknaden efter att ha arbetat med fjärrkyla i USA under en längre tid. I Sverige var fjärrkyla fortfarande en övervägande okänd lösning, men det skulle inte dröja länge innan både Västerås och Stockholm hade anammat den nya kylmetoden – med många goda resultat. Stockholm har idag ett av världens mest omfattande fjärrkylsystem.

Kyla har blivit hett

Globalt sett så är urbaniseringen, det vill säga inflyttning till växande städer, en stark orsak till ökat behov av fjärrkyla. USA har sedan länge varit en föregångare angående komfortkyla och de flesta universitet, college och sjukhus använder fjärrkyla. På senare tid har Mellanöstern, med bland annat Dubai i Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och Qatar, utvecklat den kanske hetaste marknaden med de största systemen för fjärrkyla som finns i dag.

Toronto i Kanada har i sin tur världens största system för frikyla, det vill säga kyla från bottenvatten som hämtas från sjön Ontario som kyler fjärrkylsystemet. I Singapore, Kuala Lumpur, Kina och Japan har också fjärrkyla blivit en populär lösning på kort tid. Anders Rydåker menar att metoden i framtiden kommer bli framträdande i städer över hela världen:

Fjärrkyla passar in i samhällsplaneringen på ett sätt som är helt nödvändigt för att minska miljöpåverkan

– Fjärrkyla passar in i samhällsplaneringen på ett sätt som är helt nödvändigt för att minska miljöpåverkan och utnyttja de lokala förutsättningarna. Vi vet inte vilket energislag som kommer vara dominerande om 15-20 år, men flexibiliteten i ett fjärrkylasystem gör att man kan skifta produktionskälla relativt enkelt.

Framtida krav på svala bostäder

Anders Rydåker berättar att den största utvecklingspotentialen för framtidens fjärrkyla i Sverige egentligen inte är kontor och affärslokaler, som varit det största fokuset hittills. I och med det allt varmare klimatet spår han istället hur det kommer att ske en ökad efterfrågan på luftkonditionering för flerfamiljshus, som bostadsrätter och hyresfastigheter.

– Det finns ett växande krav på AC i lägenheter – framför allt när vi nu jobbar hemifrån i allt större utsträckning. AC på kontoren har funnits länge, och där är fjärrkyla en bra och etablerad lösning. Men även hemmamiljön kommer att spela en allt större roll framåt och här behöver vi också bra metoder för att få komfortkyla. 

Kan produceras av överskottsenergi

Fjärrkyla som kylametod är också mycket hållbar, eftersom det går att utnyttja de lokala förutsättningarna för energiproduktion. Flexibiliteten består i att fjärrkyla kan skapas från överskottskyla från värmepumpar, överskottsvärme från avfallsförbränning, eller genom att pumpa upp kallt bottenvatten från hav eller sjö. Även ånga och el är användbara källor för att generera fjärrkyla. Genom att ta vara på överskottsvärme för att driva absorptionsmaskiner, som i sin tur producerar kyla eller överskottskyla från värmepumpar, blir fjärrkylan både hållbar och ekonomisk.

Det utvecklas allt fler "smart cities", stadsdelar där man försöker bli så koldioxidneutral som möjligt, där kommer fjärrkyla vara en lösning 

Anders Rydåker beskriver hur fjärrkyla kommer att bli ett allt viktigare val för de stora utbyggnaderna som sker omkring Sveriges redan idag fjärrkylda städer:

– Det utvecklas allt fler "smart cities", stadsdelar där man försöker bli så koldioxidneutral som möjligt, där kommer fjärrkyla vara en attraktiv lösning även för detta.

Så möts kundernas efterfrågan 

De senaste 10-15 åren har utbyggnaden av fjärrkyla vuxit rejält i Sverige och idag finns det runt 40 städer som använder sig av kylmetoden. För kunden blir fördelarna bland annat minimalt med buller och vibrationer, inga behov av egna kylmaskiner, en långsiktig stabil energikostnad och minimal installationsyta i lokalen. Anders Nilsson, ansvarig för fjärrkyla på Vattenfall Värme, berättar att han ser en ökad efterfrågan på fjärrkyla på flera håll:Anders Nilsson 2

– Varje år ökar vi leveranserna. Det är både nya kunder och befintliga kunder med hyresgäster som ställer höga krav på komfort i lokalerna. Så det senaste året har vi gjort en inventering av vår kapacitet och kundernas behov där vi ser över hur vi kan möta framtida efterfrågan. 

– Samtidigt behöver vi också göra flera effektiviseringar tillsammans med våra kunder. Ju varmare vatten som släpps tillbaka till oss desto mer energieffektivt blir det.

 Och det krävs inga stora ekonomiska investeringar, berättar Anders Nilsson:

– Vattenfall Värme har en stabil och långsiktig prismodell, och vi ser dessutom till att skräddarsy avtalen så de passar för varje kund, avslutar han.

Så här funkar det!
I grunden fungerar fjärrkyla precis som fjärrvärme, men istället för att vattnet är cirka 100 grader är det istället cirka 4-6 grader. Vattnet transporteras via ledningar i marken och in i fastigheters egna kylsystem genom en värmeväxlare, innan det uppvärmda vattnet skickas tillbaka. 
 
Fördelar med fjärrkyla
Reducerade kostnader för drift och underhåll
● Minimalt med buller och vibrationer
● Låga investeringskostnader
● Långsiktiga och stabila energikostnader
● Inget behov av egna kylmaskiner
● Kräver minimalt med installationsyta i lokalerna
● Kräver inga installationer utvändigt
 
 
Nyfiken på svalka till din byggnad?

Vattenfall Värme erbjuder hållbar och kostnadseffektiv fjärrkyla till din lokal, byggnad eller tillverkningsprocess. 

Ta mig till fjärrkyla

Vattenfall Värme

Håll dig uppdaterad om det senaste inom fjärrvärme. Här rapporterar vi om fjärrvärmens roll i det nya energilandskapet – där återvunna och förnybara energikällor säkrar en klimatsmart stad och ett bekvämt liv för kunderna.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara ner artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till dig via mejl.