Klimatneutral el

Dina 4 bästa argument för klimatneutral el

Publicerad: 2020-06-04 Uppdaterad: 2021-04-19 kl. 19:39

Ray_wind_farm_05_small (kopia)

Att sträva efter att bli ett klimatneutralt företag och att bidra till en hållbar utveckling borde i sig vara tillräckliga argument för att energieffektivisera och köpa klimatneutral el. Ibland kan man ändå behöva lite extra tryck i argumentationen för att få igenom åtgärderna internt. Därför listar vi ett antal argument (utöver klimataspekten) för varför ni bör använda klimatneutral el. 

Vill du bedriva en klimatvänlig verksamhet och bidra till en hållbar framtid? Vill du arbeta på ett företag där du kan säga att du lämnar efter dig en värld som är bättre än tidigare? Har du samtidigt klurigt att få igenom hållbarhetsåtgärderna internt och svårt att få ledningen att förstå fördelarna med att köpa klimatneutral el? Ibland kan man behöva lite extra tryck i argumentationen, och därför har vi tagit fram de fyra främsta fördelarna (utöver miljöfrågan) med klimatneutral el för ett företag. Trots allt finns det mycket att investera i och många viljor som drar åt alla möjliga håll, och alldeles för ofta får hållbarhetsfrågorna stå i skymundan.

Utöver miljöfrågan ger ett aktivt hållbarhetsarbete och klimatneutral följande fördelar:

1. Minskade kostnader

2. Fler konkurrensfördelar

3. En mer attraktiv arbetsplats

4. Ett förbättrat varumärke

Läs vidare om varje fördel här nedanför. Ladda även ner vår guide Så når du fram till din ledningsgrupp där vi listar ett antal tips på hur du argumenterar för hållbarhetsarbetets lönsamhet till de olika nyckelpersonerna i ledningsgruppen.

 

1. Minskade kostnader

Det första argumentet är minskade kostnader, som faktiskt inte är en egentlig investering utan snarare en besparing. Beroende på vilken bransch ditt företag är verksamt inom så utgör energikostnaderna såklart olika stor del av de totala kostnaderna. Men oavsett verksamhetsområde så utgör energikostnaderna ofta en betydande del som man måste ta hänsyn till. Ett dilemma är att energikostnaderna dessutom kan vara svåra att förutse.

Det är bra att komma ihåg att även förhållandevis små åtgärder som exempelvis en översyn av belysning, ventilation, värme och kyla kan sänka elförbrukningen med upp till 15-20%. En annan viktig komponent för att sänka elförbrukningen är att höja personalens medvetande och beteende så att alla bidrar till minskad energiåtgång.

Energieffektiviseringsåtgärder är dessutom obligatoriska för att kunna använda sig av klimatneutral el, annars blir inte klimatkompensationen gedigen och företaget riskerar negativ publicitet. Här kan du läsa om de 4 steg som man måste gå igenom för att säkerställa en klimatneutral el.

2. Konkurrensfördel

Är ert företag verksamt inom fastighetsbranschen? Då går det till exempel att öka värdet på fastighetsbeståndet genom en bra energideklaration. Inom fastighetsbranschen finns så kallade miljöklassningssystem; LEED och BREEAM, som ger gradering i form av poäng. Högre poäng ger oftast också ett högre fastighetsvärde.

Är ert företag producerande? Då är det intressant att se över insatsvarorna eller produktionsmetoden till mer miljövänliga alternativ.

Att kunna säga att man jobbar med klimatneutral el kan vara en stor konkurrensfördel - klimatsmarta företag värderas generellt högre än andra företag, och blir därför mer intressanta för investerare. Dessutom är det bra för företagets varumärke att visa på att man jobbar för klimatet. Studier visar att kunder vill stödja företag som aktivt bygger en bättre värld.

Klimatarbete är även bra att använda för storytelling och bör alltid inkluderas i företagets kommunikation. Klimatneutral el ger dessutom både hållbarhetsredovisningen och energikartläggningen ett ordentligt lyft och ökar möjligheterna till så kallad grön finansiering. Läs mer om hållbarhetsredovisning och energikartläggning.Webp.net-resizeimage (28) (1)-2

3. Attraktiv arbetsplats

Klimatfrågan är minst sagt relevant, och det kan man säga gäller både privatpersoner och organisationer. Både för anställda och arbetssökande blir det allt viktigare att jobba för ett företag som tar ansvar för samhällsutvecklingen. Ingen vill behöva försvara sitt företags dåliga klimatbeteende för sina grannar, släktingar eller vänner, och därför väljer man hellre en arbetsplats vars klimatinsatser man kan stå för. Idag är det en självklarhet att företag aktivt jobbar med klimatfrågor och CSR. Dessutom hjälper klimatneutral el att lyfta organisationens kultur med stolt personal som följd.

Hur kan arbetet med hållbarhet hjälpa till att höja NMI (Nöjd Medarbetarindex)? Hur kan arbetet med hållbarhet vara en viktig ingrediens i god företagskultur? Genom att ställa sig dessa frågor konkretiserar man nyttan med hållbarhetsarbetet ur ett HR-perspektiv då HR-delen ofta underskattas.

Anställda i organisationen talar gärna öppet om det goda som företaget gör. Planera vad företaget kan jobba med konkret för att bidra till ett bättre klimat. Att de flesta företags klimatavtryck beror på energianvändningen är ingen nyhet. Här kan man göra många delaktiviteter för att bli klimatneutral. Engagera personalen i aktiviteterna, som vi nämnde tidigare. Kommunicera internt om vad företaget gör och om de långsiktiga målen.

Läs mer om hur du kan arbeta smartare med hållbarhet och socialt engagemang kring energi i din verksamhet.

vfoffice

4. Förstärkt varumärke

När ni har energieffektiviserat, sänkt kostnader, höjt värdet på ert företag och skapat en stolthet hos personalen i organisationen – varför inte också använda hållbarhetsstrategin för att öka er försäljning och utnyttja detta i er marknadsföringsstrategi?

Förstärkt image

Kommunikation som rör företagets insatser i klimatarbete är alltid populärt, och om man investerar i klimatneutrala produktionsmetoder så ska det självklart lyftas fram i företagets marknadsföring och de kampanjer som planeras. Företagets image och varumärke kan förstärkas med klimatneutral el, och läggas på de nuvarande kärnvärdena.

Konkurrensfördel i upphandlingar

Dessutom kräver många företag idag att underleverantörer skall kunna redovisa en livscykelanalys och att produkterna och/eller tjänsterna håller en viss nivå när det gäller klimatpåverkan. Om man inte kan redovisa en livscykelanalys för sina produkter, eller inte påvisa en viss nivå på sin klimatpåverkan så kan man bli utesluten i upphandlingsprocesser redan i det första skedet.

Effektiv marknasföring

Det finns ett flertal exempel där företag lyfter fram sina klimatinsatser i reklam och marknadsföring - allt från brödtillverkare som exponerar att brödet är bakat på vind-el på brödförpackningen till bensinmackar som lyfter fram sitt biobränsle. Och egentligen är det självklart – om företaget redan har investerat i klimatsmarta lösningar så ska naturligtvis marknadschefen utnyttja detta i marknadsföringen.

Försäljningsargument (USP)

En effektiv säljorganisation letar ständigt efter nya och bra USPar (Unique Selling Points) för sina produkter och tjänster. Kunder är alltid ute efter de bästa alternativen, och att era produkter och tjänster är hållbara är ett tungt argument. Ett varumärke med en stark hållbarhetsimage kan vara den faktor som gör att kunderna väljer er produkt framför konkurrenternas.

Sammanfattning

I den här artikeln har vi, utöver klimatfrågan, tagit fram fyra stora fördelar med klimatneutral el och de är:

  • Minskade kostnader.
  • Ökade konkurrensfördelar.
  • Bidragande till en attraktiv arbetsplats.
  • Förbättrande av företagets varumärke.

Nu när du själv är övertygad kan du använda dessa argument för att också övertala till exempel kollegor att klimatneutral el är en bra investering. Det finns fördelar som rör alla aspekter av en affärsverksamhet och dessutom kan produkten få er att må bättre och minska klimatångest. Ladda ner vårt white paper nedan som ger konkreta tips och hjälper dig att föra fram argumentationen till ledningsgruppen.

Flera företag har redan en klimatneutral elförsörjning. Se hur Coca-Cola arbetar med klimatkompensering genom klimatneutral el.

så-når-du-fram-till-din-ledningsgrupp-cta

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!