Klimatneutral el

4 steg till klimatneutral el

Publicerad: 2020-06-04 Uppdaterad: 2022-10-14 kl. 08:00

Webp.net-resizeimage (52) (1)

Trots energieffektivisering och användningen av förnybar el så går det inte att helt och hållet komma ifrån vissa utsläpp. Genom de rätta åtgärderna kan man dock uppnå en helt klimatneutral elförbrukning. Vi redogör för hur du går tillväga.

Trots att man som företag kämpar med att energieffektivisera och har säkerställt att  elen man förbrukar kommer från vind, sol eller vatten så går det ändå inte att komma ifrån ett visst utsläpp under elens hela livscykel. Livscykeln omfattar processerna att bygga, driva och avveckla anläggningar för att producera el. Exempelvis sker det utsläpp av växthusgaser vid framställning av den cement och det stål som används vid konstruktionen av till exempel ett vindkraftverk. Det enda sätt att påverka och neutralisera den sista delen av den klimatpåverkande elförbrukningen är att klimatkompensera för de utsläpp som din elförbrukning ger upphov till.

Genom fyra steg kan du säkerställa en hållbar och klimatneutral elförbrukning:

Steg 1
Börja med att se över din nuvarande elförbrukning och undersök vad du kan reducera. Ofta kan man reducera sitt klimatavtryck ganska mycket utan några större investeringar.

Steg 2
Använd miljövarudeklarerad el. Då får du en mycket mer detaljerad förståelse för var din el kommer ifrån och hur den, genom hela livscykeln, påverkar klimatet.

Steg 3
Fortsätt på vägen mot klimatneutralitet genom att beräkna de oundvikliga utsläppen. Detta handlar om de utsläpp som sker under byggnationen, driften och avvecklingen av de anläggningar och kraftverk som producerar elen.

Steg 4
Klimatkompensera för det du inte kan reducera, alltså de oundvikliga utsläppen som du beräknade i steg 3. Se till att du kompenserar genom certifierade utsläppsminskningar från projekt som uppfyller särskilt högt ställda krav för att säkerställa att du uppnår en genuin klimatneutralitet.

Läs mer om varje steg och hur du tar dig närmare klimatneutralitet här nedanför. Ladda även ner vår guide Så når du fram till din ledningsgrupp där vi listar ett antal tips för hur du visar på lönsamheten som hållbarhetsarbetet kan innebära för ditt företag.

Reducera så långt som möjligt

Innan man börjar fundera på att kompensera för sin klimatpåverkan så måste man först se över sin nuvarande förbrukning och om man kan reducera den volym av energi som företaget använder. Genom att se över sin elförbrukning kan man reducera sina klimatavtryck ganska mycket utan att tvingas göra för mycket investeringar. Jämförande studier visar att många verksamheter kan minska sina energivolymer med så mycket som 20% - utan större investeringar. Reduktionen kan handla om att se över ventilation, reglerad värme, energisparläge på apparatur, översyn av belysning och personalens vanor och beteende.

Säkerställ att ni har miljövarudeklarerad el

Efter att man har reducerat så långt det går inom ramen för sin verksamhet så måste man skaffa sig en status över hur den el man använder påverkar klimatet och exakt hur den el man har valt i sina avtal med elleverantören ser ut från ett klimatperspektiv. För att få en ärlig och total bild av den påverkan som den el ni använder ger på klimatet måste ni ha miljövarudeklarerad el. Miljövarudeklarerad el, t.ex. EPD, ger information som omfattar hela elens livscykel och alla växthusgaser, inte bara koldioxid. Nu har ni en bild av vilken påverkan den el ni använder har på klimatet och kan ta nästa steg i er klimatneutralitet.

Läs mer om hur du kan arbeta med hållbarhet och socialt engagemang kring energi i din verksamhet.

cover-Horns-rev-wind-farm-02

Beräkna de oundvikliga utsläppen

När ni har miljövarudeklarerad el så vet ni hur mycket utsläpp den el ni använder har. Trots att man väljer el som är producerad av klimatvänliga alternativ såsom sol, vind eller vatten så går det ändå inte att komma ifrån ett visst utsläpp över elens hela livscykel. I livscykelperspektivet tar man även hänsyn till utsläpp som inkluderar att bygga upp, driva och avveckla anläggningar och kraftverk för att producera el. Det är denna ”rest” som är de oundvikliga utsläppen som måste tas med i beräkningen när ni ser över er klimatkompensation. De oundvikliga utsläppen redovisas i er hållbarhetsredovisning, och det är här som ert val av kompensation kommer in.

Kompensera de återstående oundvikliga utsläppen

När man kommit så långt i sitt hållbarhetsarbete och ska ta beslut om klimatkompensation är det av extra vikt att man har säkerställt att man väljer certifierade utsläppsminskningar från projekt som uppfyller särskilt högt ställda krav. Detta för att vara säker på att kompensationen verkligen blir reell. Ett exempel på certifierad utsläppsminskning för kompensation är Gold Standard, som kontrolleras av bland andra Världsnaturfonden (WWF). Gold Standard certifieringen säkerställer förutom reducerade CO₂-utsläpp att lokalbefolkningen gynnas genom exempelvis ökade arbetstillfällen men också genom att skydda natur eller biologisk mångfald på plats. Gold Standard bidrar således till minst 3 av FNs mål för hållbar utveckling (utöver klimatmålet). En tredjepartsgranskning säkerställer också att finansiella medel som man bidrar med används på ett ansvarsfullt och korrekt sätt till projekt som inte hade blivit av utan pengar från klimatkompensation.energiomställning-efter-krisen

Sammanfattning

Trots energieffektivisering och användningen av förnybar el från sol, vind och vatten så går det inte att helt och hållet komma ifrån vissa utsläpp. Men det går ändå att uppnå en genuint klimatneutral elförbrukning. Det gör du genom att följa dessa fyra steg:

  1. Reducera så långt som möjligt
  2. Säkerställ att ni har miljövarudeklarerad el
  3. Beräkna de oundvikliga utsläppen
  4. Kompensera de återstående oundvikliga utsläppen

Ladda ner vår guide Så når du fram till din ledningsgrupp där vi listar ett antal tips för hur du visar på lönsamheten som hållbarhetsarbetet kan innebära för ditt företag.

så-når-du-fram-till-din-ledningsgrupp-cta

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!